Affärsplan 2024-2027

Skövdebostäders uppdrag som kommunägt allmännyttigt bostadsbolag är att tillhandahålla trygga, hållbara och prisvärda bostäder för alla. De kommande åren kommer bolaget att arbeta vidare med effektivitet och hållbarhet i alla processer, underhåll och utveckling av fastigheter, samt att främja trygghet i sina bostadsområden. Allt med god lönsamhet över tid som grund. Stor vikt läggs vid socialt ansvar, kundnöjdhet och medarbetarnöjdhet, samt att bidra till Skövdes tillväxt och hållbarhet. Allt detta sammanfattas i Skövdebostäders affärsplan för 2024 – 2027.

Affärsplanen är framtagen i samverkan med styrelse och medarbetare. Bolaget har genomfört workshops, tagit del av statistik och undersökningar samt intervjumaterial med interna och externa intressenter. Affärsplanens utgångspunkt är det inriktningsbeslut som styrelsen fattade i våras och den visar mycket tydligt vägen för bolaget de kommande fyra åren. Inriktningen kan sammanfattas med tre fokusområden: god lönsamhet över tid; utveckling, underhåll och produktion samt trygghet och hållbarhet.

Engagemang och fokus på kunder, medarbetare och Skövde

I arbetet med att bidra till positiv utveckling för bolaget, hyresgästerna, kommunkoncernen och Skövde kommun kommer Skövdebostäder att ha tre tydliga målområden. Bäst för kunderna, Bäst för medarbetarna och Bäst för Skövde. Den nya affärsplanen tar vid där den gamla slutar och det som nu tydliggörs är Skövdebostäders bidrag till Skövdes tillväxt, utveckling och långsiktiga hållbarhet. Vår viktigaste uppgift är att tillhandahålla trygga, hållbara och prisvärda hem till Skövdebor. Det är också viktigt att vi bidrar till Skövde som en attraktiv plats att bo och verka på genom att vara en katalysator för nybyggnation, ett föredöme inom hållbarhet och samverka för trygga områden.

Prioriteringar 2024

Affärsplanen sträcker sig fyra år framåt, men har också sikte på mer långsiktiga mål, framförallt inom klimat och hållbarhet. Hållbarhet är också ett område som prioriteras 2024 genom att omsätta bolagets hållbarhetsstrategi i konkreta färdplaner. Dessutom kommer arbetet med trygghetsfrågor att förstärkas och utvecklas och även projekt som gör att bolaget levererar än bättre värde till hyresgästerna.

Affärsplan 2024-2027 (pdf)

Skip to content