Affärsplan och mål

Skövdebostäders affärsplan för 2020 - 2023. Den pekar ut bolagets riktning de kommande fyra åren med starkt fokus på hållbarhet och innehåller höga målsättningar för bolaget både internt och externt. I affärsplanen lyfter Skövdebostäder bland annat fram medarbetarna, bosociala insatser och klimatfokuserade aktiviteter som viktiga områden.

Skövdebostäder ska förutom att extra tydligt bidra i hållbarhetsfrågorna och kommunnyttan samtidigt fortsätta att starkt bidra till Skövdes expansion och positiva utveckling. Planen är att producera 600 nya lägenheter de kommande fyra åren parallellt med att vi planerar och förbereder för samma leverans också under perioden 2024 – 2027. 

Inför varje nytt år under affärsplaneperioden gör vi en revidering av alla mål, där vi inför 2021 såg att det högt ställda målet att minska energiförbrukningen inte kunde nås. Därför är målet reviderat.  

Organisation och varumärke

0%
Frisknärvaro ska vara minst​
0%
Andel skövdebor som anser att Skövdebostäder bidrar till en positiv utveckling för kommunen
0%
Andel skövdebor som anser att Skövdebostäder bidrar till ett hållbart samhälle

Hållbarhet

Energiförbrukningen ska minska med:
0%
Den genomsnittliga energiförbrukningen ska vara högst:
95
kWh/m2
Antal fordon som drivs med fossila bränslen:
0
Andel lägenheter som årligen ingår i Skövdebostäders bostadssociala avtal med Skövde kommun:
5-10%

Nöjd kund

0%
Trygghetsindex ska inte understiga
0%
Serviceindex ska inte understiga
0%
Produktindex ska inte understiga
0%
Profilindex ska inter understiga
0%
NPS student ska inte understiga
0%
Nöjd-Kund-Index (NKI) student ska inte understiga

Vi bidrar till FN:s 17 globala mål

Genom vår verksamhet bidrar vi till att realisera flera av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Genom att tydligt visa hur våra mål hänger ihop med de globala målen visar vi hur verksamheten påverkar omvärlden och varför det är viktigt att arbeta såväl strategiskt som operativt med hållbarhet.
Skip to content