Affärsplan och mål

Skövdebostäders affärsplan för 2020 - 2023. Den pekar ut bolagets riktning de kommande fyra åren med starkt fokus på hållbarhet och innehåller höga målsättningar för bolaget både internt och externt. I affärsplanen lyfter Skövdebostäder bland annat fram medarbetarna, bosociala insatser och klimatfokuserade aktiviteter som viktiga områden.

Skövdebostäder ska förutom att extra tydligt bidra i hållbarhetsfrågorna och kommunnyttan samtidigt fortsätta att starkt bidra till Skövdes expansion och positiva utveckling. Planen är att producera 600 nya lägenheter de kommande fyra åren parallellt med att man planerar och förbereder för samma leverans också under perioden 2024 – 2027.

Organisation och varumärke

0%
Frisknärvaro ska vara minst​
0%
Andel skövdebor som anser att Skövdebostäder bidrar till en positiv utveckling för kommunen:​
0%
Andel skövdebor som anser att Skövdebostäder bidrar till ett hållbart samhälle:​

Hållbarhet

Energiförbrukningen ska minska med:
0%
Den genomsnittliga energiförbrukningen ska vara högst:
95
kWh/m2
Antal fordon som drivs med fossila bränslen:
0
Andel lägenheter som årligen ingår i Skövdebostäders bostadssociala avtal med Skövde kommun:
5-10%

Vi bidrar till FN:s 17 globala mål

Genom vår verksamhet bidrar vi till att realisera flera av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Genom att tydligt visa hur våra mål hänger ihop med de globala målen visar vi hur verksamheten påverkar omvärlden och varför det är viktigt att arbeta såväl strategiskt som operativt med hållbarhet.
Vi använder cookies för att du ska få en bra användarupplevelse. Läs mer om cookies här.