Certifieringar och utmärkelser

Skövdebostäder är ett framgångsrikt företag som utmärkts med flera certifieringar, nomineringar och priser. Här hittar du en lista på våra utmärkelser!

Årets bästa nyproduktion 2020: Ekedal

Ekedal, vårt område som prioriterar unga, vann utmärkelsen Årets bästa nyproduktion i Sveriges Allmännyttas tävling. Juryns motivering löd:

Innovativt och målgruppsanpassat byggande med hyreskontrakt speciellt för ungdomar – känns efterlängtat! Skövdebostäder har lyckats bygga med tydlig målgruppsanpassning och skapa nyproducerade lägenheter till låg hyra.Lägenheterna har bra storlek, balkong och är väl balanserade. Man har även fått till bra ljusa och rymliga trapphus.

European Responsible Housing Awards 2019: nominering

Bostadsområdet Ekedal nominerades som ett av fem bostadsprojekt till European Housing Award i kategorin ”fair financing for housing affordability”. Sammanlagt 87 bidrag från 16 europeiska länder skickades in till de fem olika tävlingskategorierna. I varje kategori nominerades fem projekt, och Ekedal var det enda svenska bidraget som nominerades.

Årets samhällsbyggare 2019

2019 utsågs Skövdebostäder till Årets samhällsbyggare av tidningen Dagens Samhälle för bostadsområdet Ekedal.
Juryns motivering:

Årets samhällsbyggare har med tydliga krav och en smidig process skapat ett intresse och inspirerat mängder av aktörer. Såväl regering som kollegor har vallfärdat för att ta intryck och hämta inspiration. Och med inspiration från industrin, med tydliga krav på entreprenörerna och med ett gott samarbete med kommunen lyckas vinnaren svara på en av tidens stora samhällsutmaningar; att billigt, snabbt och med kvalitet ge boende för unga.

Eurhonet CSR Award 2018: andraplats

Eurhonet CSR Award delades ut för tredje gången under hösten 2018, och Skövdebostäder var nominerade som ett av tre bidrag för Aspö Eko-logi. Nätverket Eurhonet består av bostadsbolag från flera länder i Europa och representerar runt 1 000 000 lägenheter.

Ett utdrag ur juryns motivering:

The project in 2nd place is very inspirational for future social housing projects; it is more than just housing: it is about residential buildings, preschool facilities, animals, gardens…all organised together with a strategic focus on ecological and social sustainability.

Det hållbara framtidspriset 2018: nominering

Aspö Eko-logi nominerades till Det hållbara framtidspriset, ett pris som delas ut av branschorganisationen Gröna städer. Det var första gången som priset delades ut 2018, och Aspö var ett av fem nominerade bidrag. Priset delades ut utifrån aspekterna genomförbarhet, skalbarhet, idéhöjd ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Med priset vill Gröna städer lyfta en aktör som under det senaste året levererat den bästa genomförbara idén för ett hållbart samhälle.

Kundkristallen 2017: bästa service och bästa profil

Skövdebostäder nominerades och vann kundkristaller för bästa hyresvärd för 2017. För tredje året i rad var Skövdebostäder nominerade i alla tre möjliga kategorier; högsta serviceindex, högsta produktindex och högsta profil.
Skövdebostäder vann två kundkristaller för bästa service och starkaste varumärket.

SABOs hållbarhetspris 2017

Skövdebostäder tilldelades SABOs hållbarhetspris 2017 för sitt bostadsområde Aspö Eko-logi.

Skövdebostäder har, genom höga ambitioner och ett starkt samarbete med alla inblandade i nybyggnadsprojektet Aspö Eko-logi, skapat betydande möjligheter för de boende att leva miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart. Blandade boendeformer, rimlig hyresnivå, mobilitetslösningar för bilfria liv, elsparande hemma/borta-knapp, miljövänliga materialval och en gemensam köksträdgård med eget regnvattenssystem – allt detta och mycket mer gör Skövdebostäder till en mycket värdig vinnare av SABOs hållbarhetspris 2017.

Nominerade till Årets samhällsbyggare 2017

Tidningen Dagens samhälle utser varje år Årets samhällsbyggare. Skövdebostäder nominerades 2017 som en av tre möjliga pristagare för Aspö Eko-logi.

Två kundkristaller 2016

Skövdebostäder har i början av 2017 återigen fått motta kundkristaller för nöjdaste hyresgästerna för 2016. Denna gång i kategorierna Sveriges nöjdaste hyresgäster gällande service och Sveriges bästa profil och varumärke. Både privata och kommunala fastighetsbolag deltog i jämförelsen. Priserna delades ut på Berns Salonger i Stockholm av AktivBo. Det är hyresgästernas egna omdömen som ligger till grund för priserna. Kundkristallerna är särskilt prestigefyllda då de visar att vi har Sveriges nöjdaste hyresgäster!

Tre kundkristaller 2015

Skövdebostäder nominerades till alla tre kategorierna Högsta serviceindex, Högsta profil och Högsta produktindex för 2015 och vann alla tre priserna.

Årets bygge 2015

Skövdebostäders trygghetsboende Fältspaten blev år 2015 nominerat till tidningen Byggindustrin och Svensk Byggtjänsts pris Årets bygge, ett pris vars vinnare utnämns av en kvalificerad jury. De tjugo nominerade är de bästa projekten samhällsbyggnadssektorn presterar i kvalitet, samarbete, ekonomi och form.

SABOs bopris 2014

SABO tilldelande 2014 års bopris till Skövdebostäder för arbetet med området på Henriksbergsgatan. Priset gavs till Skövdebostäder eftersom bolaget arbetat intensivt med boinflytande och friskvårdsarbete i området parallellt med att Henriksbergsgatan renoverats i flera steg under de senaste åren. Friskvårdsarbetet som prisades utgick från att förbättra kontakterna och de sociala sammanhangen i fastigheterna och i nomineringen beskrevs personalens lyhörda arbetssätt som en avgörande roll för framgången.

ISO-certifieringar

Skövdebostäder har tilldelats tre certifieringar vars gemensamma faktor innebär ett ständigt utvecklingsarbete. Certifieringarna har tilldelats inom områden för kvalitetsarbete, arbetsmiljö och miljö.

ISO 14001 – Miljöledningssystem

Miljöledningssystemet är en certifiering som hjälper Skövdebostäder att formulera mål och syfte med miljöarbetet. Det underlättar för systematisk utveckling samt förbättring och kontroll av arbetet som sker. Att arbeta utifrån ett miljöledningssystem leder till hållbar tillväxt, bättre resursanvändning och effektivare produktion.

ISO 9001 – Kvalitetsledningssystem

Kvalitetsledningssystemet ger Skövdebostäder verktyg att arbeta för att ständigt utveckla verksamheten. Certifieringen har ett internationellt ramverk som ger oss verktyg att definiera syfte och mål med utvecklingsarbetet. Ett systematiskt arbete med ett kvalitetsledningssystem ger effektivare processer, högre kvalitet och nöjdare kunder.

ISO 45001 – Arbetsmiljöledningssystem

Även arbetsmiljösystemet är ett internationellt ramverk som underlättar arbetet med att planera, implementera och förbättra arbetsmiljöarbetet. Det ger vägledning till hur vi ska ta hänsyn till såväl de fysiska som de psykosociala aspekterna av arbetsmiljö (organisatorisk och social arbetsmiljö). Certifieringen hjälper Skövdebostäder att skapa en sund arbetsplats med friskare och gladare medarbetare!

Skip to content