Jobba hos oss

Vi är Skövdes ledande hyresvärd. Vi tar ansvar och vi går före - både när det gäller miljö, sociala frågor och trygga bostadsområden. Det handlar också om att skapa prisvärda hem med god service och standard. Skövdebostäder utvecklar Skövde - till en ny nivå.

Skövdebostäder bygger, förvaltar och erbjuder hållbara, prisvärda bostäder för alla som vill leva i Skövde. Vi bidrar också till att stärka och utveckla de stadsdelar där våra hyresgäster bor.

Vi är ett bolag i ständig utveckling och har också höga målsättningar kring kundnöjdhet, hållbarhet, produktion och underhåll. Våra drygt 100 medarbetare gör ett fantastiskt arbete varje dag för våra hyresgästers skull. Och våra hyresgäster tillhör de nöjdaste i Sverige. Vi vill:

  • vara en viktig spelare i Skövdes utveckling och en katalysator för nybyggnation.
  • bidra till ett starkt samhälle för vår kommuns bästa.
  • skapa möjligheter att bo utan att göra avtryck på klimatet.
  • skapa hem och trygga bostadsområden där varje Skövdebo kan leva och utvecklas till sitt bästa jag.

Ett av våra viktigaste mål är att alla våra medarbetare ska vilja rekommendera oss som arbetsgivare och vara ambassadörer. Därför är det viktigt att våra medarbetare trivs och mår bra på jobbet. Vi vill ha engagerade medarbetare som vill arbeta i en organisation som prioriterar att vara kundnära, omtänksamma, ambitiösa och långsiktiga. Dessa värderingar är vår kompass i vardagen. Den påverkar hur vi jobbar, hur vi fattar beslut och hur vi bemöter människor.

Kundnära - Tryggt och trivsamt

Vi arbetar nära våra kunder, för att med deras behov i centrum, erbjuda trygga, trivsamma hem och service i toppklass. Det innebär bland annat att vi bemöter alla våra hyresgäster med respekt även i svåra situationer och tar ansvar hela vägen i utmanande frågor.

Omtänksamma - alla ska känna sig hemma

Vi samarbetar, ställer upp för varandra och skapar en atmosfär där allas bidrag är betydelsefullt och alla kan känna sig hemma. Det innebär att vi skapar förutsättningar för allas engagemang, utveckling och välmående genom sunt ledarskap.

Ambitiösa - ständiga förbättringar i det stora och det lilla

Vi ger stor frihet, uppmuntrar initiativ och utvecklar verksamheten med hyresgästernas och bolagets bästa i fokus. Vi är förändringsbenägna, nyfikna och uppmuntrar nya initiativ och idéer och ger stor frihet till medarbetarna att ta ansvar för och utveckla sina arbetsområden.

Långsiktiga - för ett hållbart samhälle

Vi utvecklar verksamheten för att ge förutsättningar för Skövdebor att leva hållbart. Vår verksamhet är transparent och vi delar gärna med oss av kunskap och erfarenheter. För oss innebär det bland annat att vi tar ett stort samhällsansvar som inte bara omfattar vår verksamhet utan också Skövde i stort.

Friskvård

Vi jobbar aktivt med friskvård. Bland annat har vi en engagerad friskvårdsgrupp som inspirerar till hälsa genom olika typer av aktiviteter. Vi har också ett generöst friskvårdbidrag.

Söka jobb hos oss

Lediga tjänster hos Skövdebostäder annonseras i första hand ut via jobbet.se där ansökningarna ska lämnas in. Lediga tjänster publiceras också på vår hemsida, sociala medier och på Arbetsförmedlingen.