Skövdebostäder och social hållbarhet

Att skapa trygga och trivsamma områden för våra hyresgäster är oerhört viktigt för oss på Skövdebostäder. Vi vill också bidra till att Skövde som stad är en bra plats att bo på. Vi tar ett brett socialt ansvar och bidrar till goda levnadsvillkor i Skövde i allmänhet och våra bostadsområden i synnerhet.
Skövdebostäder arbetar på olika sätt med social hållbarhet. Det handlar om allt från boinflytande och fritidsverksamhet för våra hyresgäster till att vi engagerar oss i boskolor och andra projekt för en hållbar framtid.

Bointroduktionsprogram

Inom ramen för vårt samarbetsavtal med Skövde kommun så har vi utvecklat ett bointroduktionsprogram för nya hyresgäster som kanske inte har så mycket erfarenhet av att bo i en hyresrätt. Läs mer om vårt bointroduktionsprogram

Bostadssocialt avtal med Skövde kommun

Trycket på kommunens stödfunktioner ökar ständigt. Det gäller bland annat möjligheten att hitta bostäder till personer i utsatta grupper. För att skapa bättre förutsättningar att snabbare kunna hjälpa människor har Skövdebostäder och Skövde kommun ett bostadssocialt avtal. Läs mer om vårt bostadssociala avtal.

Fritidsverksamhet och Aspö gård

Vår målsättning är att våra hyresgäster ska trivas och vilja bo kvar länge hos oss. Därför erbjuder vi lite mer utöver det vanliga boendet. Ett exempel på ett sådant mervärde är vår fritidsverksamhet som bedrivs både på Aspö gård och i våra bostadsområden. Läs mer om Fritidsverksamhet och Aspö gård 

Samarbeten med föreningar

Att samarbeta på olika sätt med föreningar och andra aktörer i kommunen och landet är ett verktyg för att skapa trivsel och trygghet i våra bostadsområden och för att stärka vårt varumärke. Våra samarbeten ska också bidra till att göra Skövde till en mer attraktiv kommun att bo i.

Stödjande och förebyggande bosocialt arbete

Att leva i ett flerbostadshus och i ett större bostadsområde innebär ibland att man utsätts för prövningar. Vi har alla olika levnadsvanor som påverkar andra utan att vi är medvetna om det. Ibland ger dessa levnadsvanor upphov till missförstånd, irritation och till och med konflikter. Skövdebostäder arbetar alltid för kvarboende, det vill säga att alla ska kunna bo kvar och trivas. Vi för dialog med våra hyresgäster på ett tidigt stadium för att undvika störningar och konflikter.

Våga bry dig

Vi på Skövdebostäder tror på att visa omtanke och medmänsklighet i husen där vi bor. Det handlar om att gå från oro till omtanke och att våga bry oss om varandra. Om vi vet hur vi kan agera när vi känner oro för att någon granne far illa, har vi också en möjlighet att bidra till att förhindra våld i nära relationer. Läs mer om Våga bry dig

Nu har vi startat uthyrningen av Bostället!

Lägenheterna är publicerade 23 till 30 mars.