Bointroduktion

Inom ramen för vårt samarbetsavtal med Skövde kommun så har vi utvecklat ett bointroduktionsprogram för nya hyresgäster som kanske inte har så mycket erfarenhet av att bo i en hyresrätt. Målgrupper för detta kan vara nyanlända, ungdomar eller andra grupper som behöver lite extra information.

Här visar vi bland annat praktiskt hur man sorterar sina sopor och vårdar sin lägenhet samt upplyser om vilka skyldigheter och rättigheter man har som hyresgäst. Vi visar vilka rengöringsmedel som är lämpliga för olika ytskikt och hur man tar hand om fett för att det inte ska täppa till avloppen.

I samarbete med SFI har vi bidragit till ett undervisningsmaterial i form av en film och broschyr i hur det är att bo i en hyresrätt i Sverige. Hur söker du bostad? Hur undviker du den svarta hyresmarknaden? Varför ska du ha en hemförsäkring? Vad innebär det att bli avhyst? Kort sagt hyreslagen lite förenklat.

Bostadsbolagen i Sverige spelar en viktig roll för hur Sverige ska klara integrationen av alla nyanlända i samhället. Detta eftersom en bostad är grunden till trygghet, möjlighet att söka jobb och chansen att komma in i ett socialt sammanhang. Att förmedla kunskap om hur bostadsmarknaden fungerar i Sverige i allmänhet och lokalt i synnerhet är en viktig del där bostadsbolagen kan ta ansvar utöver det självklara i att tillhandahålla lägenheter som människor har råd att betala för.

Skip to content