Bostadssociala avtalet med Skövde kommun

Skövdebostäder ska enligt ägardirektiven utgöra ett föredöme som socialt ansvarstagande hyresvärd och ta ansvar för en rimlig del av kommunens behov av bostäder för särskilt utsatta grupper. Trycket på kommunens stödfunktioner ökar ständigt. Det gäller bland annat möjligheten att hitta bostäder till personer i utsatta grupper. För att skapa bättre förutsättningar att snabbare kunna hjälpa människor har Skövdebostäder och Skövde kommun ett bostadssocialt avtal. Avtalet innehåller omfattningen på samarbetet, hur det ska organiseras och vem som får teckna kontrakt. Till detta kommer också en villkorsbilaga att tas fram som anger särskilda detaljer kring rättigheter och skyldigheter vid olika kontraktsförfaranden.

FAQ om det bostadssociala avtalet

Trycket på kommunens stödfunktioner är stort. Det gäller bland annat möjligheten att hitta bostäder till personer i utsatta grupper. För att skapa bättre förutsättningar att snabbare kunna hjälpa människor, upprättar nu Skövdebostäder och Skövde kommun ett bostadssocialt avtal.

Läget i samhället och omvärlden förändras väldigt snabbt och med ett ettårigt avtal har vi möjlighet att göra justeringar om det behövs.

Ett kategoriboende är ett boende där vi har särskilda krav på exempelvis ålder så som i senior- och trygghetsboenden. Eller som i studentlägenheterna där man måste vara antagen på Högskolan i Skövde för att få skriva kontrakt.

Skövdebostäder har i några år haft låg omsättning på lägenheter. Det rör sig om drygt 500 på ett år om vi inte räknar med kategoriboenden (exempelvis student). Fem procent av 500 stycken är 25 stycken lägenheter.

Under 2016 var det 27 lägenheter. Tidigare år har det i snitt legat på 13.

Alla lägenheter erbjuds först till vår ordinarie kö. Så alla har chans att boka sig på dessa lägenheter. Ibland händer det att alla de som erbjuds lägenheten i första omgången (de fem med högst köpoäng) tackar nej. Då gör vi en bedömning om det kan vara en lämplig lägenhet att erbjuda Skövde kommuns för deras särskilda behov.

Ja, var som helst i Skövdebostäders bestånd. Avtalet talar om att social hållbarhet och mångfald är viktigare än antalet lägenheter, så en spridning är viktig.

Hyran är exakt densamma så Skövdebostäder tjänar inga pengar på detta.

De utsatta grupper som är i behov av stöd från Skövde kommuns Sektor socialtjänst eller Sektor omvårdnad.

Andra fastighetsägare tar också ansvar och är intresserade av att göra mer. Skövdebostäder samarbetar bland annat med Fastighetsägarföreningen för att försöka göra det här avtalet med dess kommande villkorsbilaga till något som är tillämpbart även för andra fastighetsägare.

Skip to content