Skövdebostäders styrelse

Styrelsens uppgift i ett kommunalt allmännyttigt bostadsföretag är att utifrån ägarens intentioner fatta beslut som ger bolaget möjlighet att arbeta affärsmässigt.

Skövdebostäders styrelse består av:

 • Bernt Mårtensson (M) ordförande
 • Jerzy Kucier (SD) vice ordförande
 • Lennart Bogren (M) ledamot
 • Monice Green (S) ledamot
 • Emma Wiezell (S) ledamot
 • Tore Ljungkvist (L) ledamot
 • Kay Henningsson (SP) ledamot

Arbetstagarrepresentanter

 • Fredrik Rosenberg ledamot
 • Ann-Kristin Essgren ledamot
 • Camilla Eklind suppleant
 • Gisela Stell suppleant
Skip to content