Seniorområden

Vi har inte längre seniorboenden. Ett av våra seniorboenden har gått över till att vara trygghetsbostäder för 65+ och övriga har gått tillbaka till att vara vanliga lägenheter. Vi kommer nu att renodla vårt koncept mot en äldre målgrupp och bara ha en sorts konceptboende, med åldersgräns 65+. Du hittar områdena med trygghetsbostäder under en egen rubrik.

No data was found
Skip to content