Pris för kommunikation

Skövdebostäder är det bästa bostadsbolaget i Sverige på kommunikation. Det visar en ny jämförelse där hyresgästernas omdömen ligger till grund.

Mätningen jämför bland annat hur nöjda hyresgästerna är med inflytande, kontaktvägar, informationen från sin hyresvärd och möjligheten att felanmäla.

Det är en utmaning att lyckas med kommunikationen när kundgruppen varierar stort och därmed också har olika behov och förutsättningar. Att Skövdebostäder jobbar med hyresgästkommunikation handlar om att de boende ska vara trivas och känna sig välinformerade. Det är viktigt att få korrekt och lättbegriplig information om något så viktigt som ens hem. Om till exempel vattnet behöver stängas av så påverkar det mycket i vardagen. Kommunikationen handlar också om att det ska vara lätt att kontakta sin hyresvärd och också ha inflytande över sitt boende.

Undersökningen visar att allt fler vill kommunicera via e-post och sms jämfört med tidigare.

Utveckla felanmälan

Även om hyresgästerna är nöjda med kommunikationen går Skövdebostäder igenom svaren för att se vad som kan bli bättre. Det finns utvecklingspotential när det gäller anmälan av fel i lägenheten. Det kommer bolaget att jobba med det kommande året. Idag kan man felanmäla via app, telefonsamtal och e-post – så kontaktvägarna är bra – men återkopplingen till hyresgästerna behöver utvecklas ytterligare.

Om undersökningen

Mätningen är gjord i november och december 2020 av undersökningsföretaget AktivBo. Cirka 200 slumpmässigt utvalda av Skövdebostäders hyresgäster har svarat på enkäten. Utöver Skövdebostäder deltar andra bostadsbolag runt om i Sverige.

Skapad: 2021-02-06

Senast uppdaterad: 2021-08-29 kl: 16:09

Eva-Lisa Svensson
Eva-Lisa Svensson

Fler nyheter

2024-04-15
Våren 2024 kommer inget valborgsfirande arrangeras på Aspö gård. Bakgrunden till beslutet…
2024-04-09
Med anledning av den senaste förändringen av leverantör för kostnadsfritt tv-utbud i…
2024-04-05
Mobilitet handlar om människors möjlighet att transportera sig – och detta är en viktig…
Hyresgästguiden

Hyresgästguiden är till för att våra hyresgäster enkelt och tillgängligt ska komma åt information, tips och råd kring boendet och livet i våra områden.

Nyproduktion
Studentläge
Skip to content