Resultatet på hållbarhetsenkäten

Tack till alla som svarat på hållbarhetsenkäten! Ett urval av våra hyresgäster fick tycka till i sommarens undersökning och ni är överens om att hållbarhetsfrågor är viktiga.

Cirka 500 personer deltog och det gav en svarsfrekvens på cirka 30 procent. Även anställda på Skövdebostäder besvarade enkäten.

Ska ligga långt framme

En stor andel av respondenterna tycker att Skövdebostäder ska ligga långt framme i sitt hållbarhetsarbete i förhållande till branschen. Ni tycker att vi uppfyller era förväntningar på vårt hållbarhetsarbete i ganska hög grad, cirka 3,5 av 5 i snittbetyg. Cirka 70 procent tycker att det är viktigt att vi kommunicerar vårt hållbarhetsarbete – något som vi tar med oss framåt.

Jämnt resultat

I enkäten fick respondenterna betygsätta hur viktiga olika frågor inom hållbarhet var. Här är det tydligt att alla frågor är viktiga för er och alla fick höga och jämna betyg.

Dessa frågor fick högst snittbetyg av hyresgäster och anställda tillsammans:

  • Erbjuda trygga boendemiljöer
  • Säkerställa god inom- och utomhusmiljö i och kring våra lägenheter
  • Tillhandahålla prisvärda bostäder
  • Gott ledarskap inom organisationen
  • Hållbar affärsetik (arbeta mot korruption, barnarbete, tvångsarbete, mutor och jäv i hela leverantörskedjan)

Arbetar vidare

Vi ska använda resultatet för att göra en analys av vad våra intressenter – i det här fallet våra hyresgäster och medarbetare – tycker. Med hjälp av analysen får vi reda på vilka frågor som är viktiga för er nu och i framtiden och vilka krav och förväntningar ni har på oss.

Skapad: 2023-09-19

Senast uppdaterad: 2023-09-19 kl: 16:31

Josefine Ahrling
Josefine Ahrling

Fler nyheter

2024-04-15
Våren 2024 kommer inget valborgsfirande arrangeras på Aspö gård. Bakgrunden till beslutet…
2024-04-09
Med anledning av den senaste förändringen av leverantör för kostnadsfritt tv-utbud i…
2024-04-05
Mobilitet handlar om människors möjlighet att transportera sig – och detta är en viktig…
Hyresgästguiden

Hyresgästguiden är till för att våra hyresgäster enkelt och tillgängligt ska komma åt information, tips och råd kring boendet och livet i våra områden.

Nyproduktion
Studentläge
Skip to content