Säkerhetstjänst i Väst - Övervakning i våra bostadsområden

Sedan 1 oktober i 2022 har Säkerhetstjänst i Väst tagit över parkeringsövervakningen av våra parkeringar i alla bostadsområden.
Upptäcker du en felparkering ringer du 0500-41 00 90.
Trygghetsjouren och fastighetsjouren är fortfarande via Securitas och är nummer 0500-437000.

Nu har vi startat uthyrningen av Bostället!

Lägenheterna är publicerade 23 till 30 mars.