Satsningar på delningsekonomi efterfrågat

Att dela saker istället för att äga själv är både praktiskt och miljövänligt – det tycker Skövdebostäders hyresgäster. En nygjord undersökning visar att många är positiva till just delningstjänster. Hos Skövdebostäder pågår satsningar på bland annat bildelningslösningar och stationer för cykelservice

För att följa upp sitt hållbarhetsarbete har Skövdebostäder gjort en enkät med ett urval av sina hyresgäster. Nästan 400 personer har svarat på undersökningen. Bland dem är cirka 70 procent intresserade av att kunna låna till exempel verktyg och cyklar istället för att äga egna.

– Vi ser att våra satsningar ligger i linje med var hyresgästerna önskar, vilket är bra. Till exempel har vi byggt så kallade cykelservicestationer i flera av våra områden. Där kan hyresgästerna låna verktyg för att sköta om sina cyklar. Vi har också skapat en cykelpool för studenthyresgäster på Kurorten nyligen, säger Thomas Olsson, chef för Inköp och hållbarhet på Skövdebostäder.

Leveransboxar och bilpooler

Det hyresgästerna är allra mest intresserade av är leveransboxar för paket i områdena – det vill cirka 80 procent av hyresgästerna ha. Intresse för bilpooler finns också, även om det inte är lika stort. 18 procent skulle göra sig av med sin bil om det fanns en bilpool.

– Vi ser i undersökningen att bil är det mest använda transportmedlet i vardagen. Även om långt ifrån alla skulle använda en delningstjänst för bilar gör det förstås skillnad för miljön om några kan sälja sin bil. Vi har idag en elbilspool för hyresgäster på Frostaliden och Aspö Eko-logi. Just nu är vi med i projekt där vi tittar på möjligheten att hyra ut våra företagsbilar på kvällar och helger. Vi undersöker också delningstjänster där hyresgäster kan hyra ut bilar till varandra, berättar Thomas Olsson, chef för Inköp och hållbarhet på Skövdebostäder.

50 000 hyresgäster i Sverigejämförelse

Undersökningen har genomförts av både privata och kommunala bostadsbolag i Sverige och totalt har över 50 000 personer har svarat. Skövdebostäders hållbarhetsarbete får högt betyg av de egna hyresgästerna i enkäten. För att göra en jämförelse räknas ett så kallat hållbarhetsindex ut. Bolagets får ett hållbarhetsindex på 88,6 procent för miljö, vilket är i toppskiktet i undersökningen. Enkäten visar också att Skövdebostäders hyresgäster har ett stort eget engagemang i miljöfrågor – det högsta av alla bolag som var med.

– Det är ett glädjande resultat. Vi kommer nu arbeta vidare med att analysera svaren och se hur vi kan bli en ännu mer hållbar värd för våra hyresgäster framöver. Till exempel efterfrågar en del av hyresgästerna bättre förvaring för sina cyklar. Många vill också att man ska kunna lämna textilier för återbruk eller återvinning i området, något som inte är möjligt idag, säger Thomas Olsson, chef för Inköp och hållbarhet på Skövdebostäder.

Skapad: 2022-01-03

Senast uppdaterad: 2022-01-04 kl: 13:36

Josefine Ahrling
Josefine Ahrling
Skip to content