Lediga parkeringar

parkeringsplats
180 kr/mån
0 ㎡
Tillgänglig från:
2022-08-01
Anmäl intresse senast:
2022-07-11
ObjektsID:
02-5-00047
180 kr/mån
parkeringsplats
180 kr/mån
0 ㎡
Tillgänglig från:
2022-10-01
Anmäl intresse senast:
2022-07-11
ObjektsID:
35-5-00031
Denna parkeringsplats är en hcp-plats. Det innebär att då behov av p-plats föreligger från hyresgäst med hcp-tillstånd äger hyresvärden rätt att säga upp hyresavtalet för avflyttning med en uppsägningstid av 1 månad före hyrestidens utgång. I annat fall förlängs avtalet med 1 månad varje gång.
180 kr/mån
parkeringsplats
180 kr/mån
0 ㎡
Tillgänglig från:
Nu!
Anmäl intresse senast:
10
ObjektsID:
25-5-00113
P-direkt
180 kr/mån
605 kr/mån
Yta:
13 ㎡
Tillgänglig från:
2022-09-01
Anmäl intresse senast:
2022-07-11
ObjektsID:
29-4-00007
Till den här parkeringen finns möjlighet att ladda en elbil. Om du väljer att nyttja den möjligheten är hyran 200 kronor mer plus kostnad för elförbrukning. Om du hyr den utan att använda laddboxen kan du komma att bli ombedd att byta plats med kort varsel då vi vill främja användandet av fossilfria fordon. Du kommer att erbjudas en annan plats, dock kan vi inte garantera var i området den ligger.
605 kr/mån
parkeringsplats
180 kr/mån
Tillgänglig från:
2022-09-01
Anmäl intresse senast:
10
ObjektsID:
29-5-00012
180 kr/mån
parkeringsplats
180 kr/mån
Tillgänglig från:
2022-10-01
Anmäl intresse senast:
2022-07-11
ObjektsID:
29-5-00003
180 kr/mån
440 kr/mån
Yta:
14 ㎡
Tillgänglig från:
Nu!
Anmäl intresse senast:
10
ObjektsID:
36-4-00332
P-direkt
440 kr/mån
440 kr/mån
Yta:
14 ㎡
Tillgänglig från:
Nu!
Anmäl intresse senast:
10
ObjektsID:
36-4-00328
P-direkt
440 kr/mån
parkeringsplats
180 kr/mån
Tillgänglig från:
2022-10-01
Anmäl intresse senast:
2022-07-11
ObjektsID:
36-5-00078
180 kr/mån
parkeringsplats
180 kr/mån
Tillgänglig från:
2022-10-01
Anmäl intresse senast:
2022-07-11
ObjektsID:
36-5-00157
180 kr/mån
parkeringsplats
180 kr/mån
Tillgänglig från:
2022-08-01
Anmäl intresse senast:
2022-07-11
ObjektsID:
36-5-00068
P-direkt
180 kr/mån
440 kr/mån
Yta:
14 ㎡
Tillgänglig från:
Nu!
Anmäl intresse senast:
10
ObjektsID:
36-4-00304
P-direkt
440 kr/mån
440 kr/mån
Yta:
14 ㎡
Tillgänglig från:
2022-10-01
Anmäl intresse senast:
2022-07-11
ObjektsID:
36-4-00301
440 kr/mån
440 kr/mån
Yta:
14 ㎡
Tillgänglig från:
Nu!
Anmäl intresse senast:
10
ObjektsID:
36-4-00305
P-direkt
440 kr/mån
440 kr/mån
Yta:
14 ㎡
Tillgänglig från:
Nu!
Anmäl intresse senast:
10
ObjektsID:
36-4-00307
P-direkt
440 kr/mån
parkeringsplats
180 kr/mån
Tillgänglig från:
2022-10-01
Anmäl intresse senast:
2022-07-11
ObjektsID:
36-5-00004
180 kr/mån
440 kr/mån
Yta:
14 ㎡
Tillgänglig från:
Nu!
Anmäl intresse senast:
10
ObjektsID:
36-4-00322
P-direkt
440 kr/mån
parkeringsplats
180 kr/mån
0 ㎡
Tillgänglig från:
Nu!
Anmäl intresse senast:
2022-07-11
ObjektsID:
02-5-00311
P-direkt
180 kr/mån
parkeringsplats
180 kr/mån
0 ㎡
Tillgänglig från:
2022-10-01
Anmäl intresse senast:
2022-07-11
ObjektsID:
21-5-00007
180 kr/mån
parkeringsplats
180 kr/mån
0 ㎡
Tillgänglig från:
2022-08-01
Anmäl intresse senast:
10
ObjektsID:
21-5-00048
180 kr/mån
parkeringsplats
180 kr/mån
0 ㎡
Tillgänglig från:
Nu!
Anmäl intresse senast:
10
ObjektsID:
21-5-00047
P-direkt
180 kr/mån
parkeringsplats
180 kr/mån
0 ㎡
Tillgänglig från:
Nu!
Anmäl intresse senast:
10
ObjektsID:
21-5-00043
P-direkt
180 kr/mån
parkeringsplats
180 kr/mån
0 ㎡
Tillgänglig från:
2022-08-01
Anmäl intresse senast:
2022-07-11
ObjektsID:
30-5-00026
180 kr/mån
parkeringsplats
180 kr/mån
0 ㎡
Tillgänglig från:
Nu!
Anmäl intresse senast:
10
ObjektsID:
30-5-00037
P-direkt
180 kr/mån
parkeringsplats
180 kr/mån
0 ㎡
Tillgänglig från:
2022-08-01
Anmäl intresse senast:
2022-07-11
ObjektsID:
06-5-00089
180 kr/mån
390 kr/mån
Yta:
14 ㎡
Tillgänglig från:
Nu!
Anmäl intresse senast:
2022-07-11
ObjektsID:
06-4-00791
390 kr/mån
390 kr/mån
Yta:
14 ㎡
Tillgänglig från:
Nu!
Anmäl intresse senast:
10
ObjektsID:
06-4-00763
P-direkt
390 kr/mån
390 kr/mån
Yta:
14 ㎡
Tillgänglig från:
Nu!
Anmäl intresse senast:
10
ObjektsID:
06-4-00782
P-direkt
390 kr/mån
390 kr/mån
Yta:
14 ㎡
Tillgänglig från:
Nu!
Anmäl intresse senast:
10
ObjektsID:
06-4-00788
P-direkt
390 kr/mån
parkeringsplats
180 kr/mån
0 ㎡
Tillgänglig från:
Nu!
Anmäl intresse senast:
10
ObjektsID:
25-5-00002
P-direkt
180 kr/mån
parkeringsplats
180 kr/mån
0 ㎡
Tillgänglig från:
Nu!
Anmäl intresse senast:
10
ObjektsID:
25-5-00046
180 kr/mån
parkeringsplats
180 kr/mån
0 ㎡
Tillgänglig från:
Nu!
Anmäl intresse senast:
10
ObjektsID:
05-5-00091
P-direkt
180 kr/mån
400 kr/mån
Yta:
11 ㎡
Tillgänglig från:
Nu!
Anmäl intresse senast:
10
ObjektsID:
31-4-00004
P-direkt
400 kr/mån
400 kr/mån
Yta:
11 ㎡
Tillgänglig från:
2022-10-01
Anmäl intresse senast:
2022-07-11
ObjektsID:
31-4-00026
400 kr/mån
parkeringsplats
180 kr/mån
0 ㎡
Tillgänglig från:
Nu!
Anmäl intresse senast:
10
ObjektsID:
31-5-00137
P-direkt
180 kr/mån
parkeringsplats
180 kr/mån
0 ㎡
Tillgänglig från:
Nu!
Anmäl intresse senast:
10
ObjektsID:
31-5-00135
P-direkt
180 kr/mån
400 kr/mån
Yta:
11 ㎡
Tillgänglig från:
2022-10-01
Anmäl intresse senast:
2022-07-11
ObjektsID:
31-4-00050
400 kr/mån
parkeringsplats
180 kr/mån
0 ㎡
Tillgänglig från:
2022-10-01
Anmäl intresse senast:
2022-07-11
ObjektsID:
31-5-00030
180 kr/mån
400 kr/mån
Yta:
11 ㎡
Tillgänglig från:
Nu!
Anmäl intresse senast:
10
ObjektsID:
31-4-00009
P-direkt
400 kr/mån
parkeringsplats
180 kr/mån
0 ㎡
Tillgänglig från:
2022-08-01
Anmäl intresse senast:
2022-07-11
ObjektsID:
31-5-00025
180 kr/mån
parkeringsplats
180 kr/mån
0 ㎡
Tillgänglig från:
2022-08-01
Anmäl intresse senast:
10
ObjektsID:
31-5-00036
180 kr/mån
parkeringsplats
180 kr/mån
0 ㎡
Tillgänglig från:
Nu!
Anmäl intresse senast:
10
ObjektsID:
31-5-00058
P-direkt
180 kr/mån
parkeringsplats
180 kr/mån
0 ㎡
Tillgänglig från:
Nu!
Anmäl intresse senast:
10
ObjektsID:
31-5-00159
P-direkt
180 kr/mån
400 kr/mån
Yta:
11 ㎡
Tillgänglig från:
Nu!
Anmäl intresse senast:
10
ObjektsID:
31-4-00019
P-direkt
400 kr/mån
parkeringsplats
180 kr/mån
0 ㎡
Tillgänglig från:
2022-10-01
Anmäl intresse senast:
2022-07-11
ObjektsID:
31-5-00040
180 kr/mån
parkeringsplats
180 kr/mån
0 ㎡
Tillgänglig från:
2022-09-01
Anmäl intresse senast:
2022-07-11
ObjektsID:
31-5-00061
180 kr/mån
parkeringsplats
180 kr/mån
0 ㎡
Tillgänglig från:
Nu!
Anmäl intresse senast:
10
ObjektsID:
31-5-00150
P-direkt
180 kr/mån
parkeringsplats
180 kr/mån
0 ㎡
Tillgänglig från:
2022-10-01
Anmäl intresse senast:
2022-07-11
ObjektsID:
31-5-00124
180 kr/mån
parkeringsplats
180 kr/mån
0 ㎡
Tillgänglig från:
Nu!
Anmäl intresse senast:
10
ObjektsID:
31-5-00151
P-direkt
180 kr/mån
parkeringsplats
180 kr/mån
0 ㎡
Tillgänglig från:
Nu!
Anmäl intresse senast:
10
ObjektsID:
31-5-00153
P-direkt
180 kr/mån