Så fungerar studentbostadskön

Skövdebostäders studentlägenheter hyrs ut via en särskild studentbostadskö och endast till personer som är antagna vid Högskolan i Skövde. För att få skriva och inneha ett studentbostadskontrakt hos Skövdebostäder måste du ha fått ditt antagningsbesked på minst 15 högskolepoäng per termin. Om du ansökt men ännu inte blivit antagen kan du därmed inte skriva kontrakt. 

Du som är intresserad av att hyra en studentlägenhet måste ha en aktiv intresseanmälan i vår studentbostadskö, detta gäller även om du redan bor hos Skövdebostäder. Du kan ställa dig i studentbostadskön från det år du fyller 15 år. Du ställer dig i kön och hanterar ditt bostadssökande inloggad via Mina sidor.

Ställ dig i studentbostadskön

Kötiden räknas från den dag du gör din intresseanmälan och du kan ställa dig i kön när som helst från det år du fyller 15. För att kunna söka studentbostad ska du vara max 54 år. 

För varje dag i bostadskön får du en poäng, efter till exempel ett år i kön har du sparat ihop 365 poäng. Det finns inget annat sätt att skaffa sig fler poäng. Poängen är personliga och kan inte överlåtas eller läggas ihop med någon annans poäng.

Du måste uppdatera din intresseanmälan en gång per år för att inte försvinna ur kön. Det gör du genom att logga in på Mina sidor, öppna Intresseanmälan student, kolla igenom uppgifterna och spara.

Anmäl intresse och prioritera önskade lägenheter

I mån av tillgång publiceras uppsagda studentlägenheter normalt en gång per vecka på vår hemsida. Notera att det kan förekomma veckor när inga studentlägenheter annonseras. Du kan skapa en mejlbevakning så riskerar du inte att missa när lägenheter som intresserar dig annonseras ut. Publiceringen av en uthyrningsomgång varar i minst fyra dagar och under denna tid kan du via Mina sidor anmäla intresse för alla de annonserade studentlägenheter du är intresserad av i denna omgång. Du kan samtidigt prioritera i vilken ordning du är intresserad av dessa lägenheter.

Om du har längst kötid på en eller flera studentlägenheter du anmält intresse för får du erbjudande på den lägenhet du prioriterat högst. Du kan endast få ett erbjudande i taget. Detta skickas normalt via e-post men går också att se på Mina sidor. Tackar du nej till detta erbjudande kommer du inte att få något nytt erbjudande från samma uthyrningsomgång – även om du står som nummer ett på en annan lägenhet. Anmäl därför intresse endast för de lägenheter du verkligen är intresserad av.

Ditt svar på lägenhetserbjudandet ska normalt lämnas inom tre dagar. Till exempel, får du ett erbjudande på en tisdag ska du ge ditt svar på torsdag samma vecka. Enklast svarar du via Mina sidor. Vid Nej tack eller om svar inte lämnas inom angiven svarstid, skickas erbjudandet vidare till nästa person på tur.

E-post kan ibland vara ett osäkert sätt att kommunicera. Enstaka mejl kan fastna i spamfiltret i din inkorg beroende på vilken e-postleverantör du använder och vilka inställningar den har. Skövdebostäder rekommenderar därför att du regelbundet loggar in på Mina sidor för att anmäla intresse för eventuella utannonserade lägenheter eller svara på erbjudanden. Kom ihåg att det först och främst är ditt eget ansvar att svara i tid.

Om du vid tre tillfällen låter bli att svara på erbjudanden blir du spärrad från möjligheten att anmäla intresse på nya lägenheter. Spärren gäller under 6 månader.

Antagen på Högskolan i Skövde?

Ett aktuellt antagningsbesked till Högskolan i Skövde måste finnas för att få skriva och inneha ett studentbostadskontrakt hos Skövdebostäder. Du måste vara antagen på minst 15 högskolepoäng per termin. Om du ansökt men ännu inte blivit antagen kan du därmed inte skriva kontrakt. När du skriver kontrakt nollställs kötiden för din intresseanmälan i studentbostadskön. Du kan inte heller söka ny bostad hos Skövdebostäder inom sex månader från ditt inflyttningsdatum. Du ska utan anmodan från Skövdebostäder själv säga upp ditt studentkontrakt när studierna avslutas.

Att läsa distansstudier vid Högskolan i Skövde eller annat lärosäte räknas inte som skäl för att hyra en studentlägenhet. 

Studiekrav och kontroller

Studiekravet för att hyra en studentlägenhet är ett godkänt studieresultat på Högskolan i Skövde på minst 15 högskolepoäng per termin. Motsvarande krav för doktorander är en aktivitetsgrad på minst 50 procent per termin.

Studiekontroller genomförs en gång per termin för att kontrollera att du fortfarande är student och uppfyller studiekravet.

Det finns vissa omständigheter som kan ge dig dispens om du ansöker om det hos Skövdebostäder. Du fyller i blanketten för ansökan om dispens och skickar den till uthyrning@skovdebostader.se

Skövdebostäder reserverar sig för att hanteringen av studentbostadskön med tiden kan ändras.

Senaste uppdateringen 2024-01-10

Information in english

Hyresgästguiden

Hyresgästguiden är till för att våra hyresgäster enkelt och tillgängligt ska komma åt information, tips och råd kring boendet och livet i våra områden.

Nyproduktion
Studentläge
Skip to content