Student
Studentläge

Tillträde till lägenheten

Enligt hyreslagen är ordinarie inflyttningsdag den första vardagen i varje månad. Infaller den första på en lördag, söndag- eller helgdag räknas nästföljande vardag som inflyttningsdag. Lägenheten finns tillgänglig från klockan 14.00 på inflyttningsdagen. 

  • Du hämtar dina nycklar hos din kvartersvärd mot uppvisat hyreskontrakt eller legitimation. Vid samma tillfälle får du information om ditt område och boende. Ring några dagar innan för att bestämma tid för nyckelutlämning.
  • Om någon anhörig hämtar dina nycklar ska du meddela kvartersvärden.
  • Om du har mottagit nycklar direkt av den avflyttande hyresgästen måste du snarast möjligt skriva på nyckelkvittensen hos din kvartersvärd.
  • Undvik p-böter! Din kvartersvärd har Tillfälligt parkeringstillstånd
    vid flytt att låna ut. 

Vid annan överenskommelse

Om du och den utflyttande hyresgästen gjort en annan överenskommelse ska du ändå kontakta din kvartersvärd som lämnar ut nycklarna och utför städbesiktning. Har hen inte möjlighet att hjälpa er tidigare får ni byta nycklar sinsemellan men tänk då på att du måste godkänna städningen själv, eftersom Skövdebostäder inte städbesiktigat lägenheten.

Om den nya hyresgästen enligt överenskommelse flyttar in tidigare än den första vardagen i månaden finns några saker att tänka på:

  • Nyckelkvittens och städbesiktning ska göras tillsammans med kvartersvärden.
  • Tillsammans med kvartersvärden ska den avflyttade hyresgästen skriva under blanketten  Godkännande av tillträde för annan hyresgäst under min hyrestid. Blanketten finns att hämta hos kvartersvärden.
  • Det är alltid den personen som står på hyreskontraktet som ansvarar för lägenheten tills att den nya hyresgästen har tagit över kontraktet.

Skapad: 2022-11-04

Senast uppdaterad: 2022-11-22 kl: 14:48

Picture of Ebba Engelbrektsson
Ebba Engelbrektsson
Hyresgästguiden

Hyresgästguiden är till för att våra hyresgäster enkelt och tillgängligt ska komma åt information, tips och råd kring boendet och livet i våra områden.

Nyproduktion
Studentläge
Skip to content