Illustrerad bild på saker som inte ska vara i trapphuset. Det är en cykel, en blomma, en dörrmatta, en kickbike och en barnvagn.

Inga saker i trapphuset

Trapphuset ska vara fritt från prylar – och det har med brandrisken att göra.

Anledningen till det är:

  • Vid en brand kan brännbara föremål snabbt förvärra situationen. En tjock, giftig rök kan bildas på bara några minuter.
  • Prylar som står i vägen försvårar räddningstjänstens arbete vid en brand.

Till exempel dörrmattor, skor, kartonger, tidningar, barnvagnar och cyklar hör alltså inte hemma i trapphuset.

Stanna i lägenheten vid brand

I Sverige byggs lägenheter som separata brandceller. Vid en eventuell brand i ditt hus ska du därför stanna kvar i lägenheten och larma 112. Invänta sedan att Räddningstjänsten hjälper dig ut.

Skapad: 2022-11-21

Senast uppdaterad: 2022-11-21 kl: 15:27

Josefine Ahrling
Josefine Ahrling