Insektshotell på ett litet rött hus.

Vi frågar våra hyresgäster om hållbarhet

Just nu genomför vi på Skövdebostäder en enkät om hållbarhet. En del av våra hyresgäster väljs ut för att svara på undersökningen.

I vårt hållbarhetsarbete jobbar vi bland annat efter FNs globala mål och efter de lagar och regler som finns. Att lyssna på vad våra hyresgäster tycker är också en viktig del av arbetet.

I enkäten får våra hyresgäster ta ställning till hur viktiga olika hållbarhetsfrågor är för dem – och med hjälp av svaren får vi en samlad bild och kan utveckla vårt arbete.

Har du fått enkäten?

Är du en av de utvalda hyresgästerna som fått enkäten? Då är vi mycket tacksamma om du svarar, eftersom det är till stor hjälp för oss i vårt arbete. Ta chansen att påverka!

Praktisk information:

  • Det tar cirka 5 minuter att svara.
  • Du får enkäten via mejl. Det går att svara antingen på en dator eller i mobilen.

Skapad: 2023-06-21

Senast uppdaterad: 2023-06-29 kl: 11:27

Josefine Ahrling
Josefine Ahrling

Fler nyheter

12 Sep, 2023
Nu har vi fått ta del av statens elstöd för företag. Vi kommer därför att betala ut den…
26 Jun, 2023
Från och med i höst kan studenthyresgäster låna cyklar. I ett samarbete mellan…
13 Jun, 2023
I april skickade vi en enkät till alla våra studenthyresgäster, där ni fick möjlighet att…
Skip to content