Aspö Eko-logi

datorgenererad översikt över Aspö Eko-logi

Ett unikt och ekologiskt boende på Aspö

I området kommer de över tvåhundra lägenheterna att fördelas på sju stycken punkthus i norr och en låghusdel i söder. Storleken på lägenheterna kommer att variera mellan cirka 56,5 m2 och cirka 106 m2 och fördelas på tvåor, treor, fyror och femmor.

Variationen i hus och lägen tillsammans med närheten till kollektivtrafik och tillgången till elbilspool gör att området passar för alla, både pensionärer, barnfamiljer och allt däremellan. Här finns även en gruppbostad och ett boende riktat till äldre.

Inflyttningstider

Inflyttning av etapp 1 sker sommaren 2016
Inflyttning av etapp 2 sker våren och sommaren 2017
Inflyttning av etapp 3 sker hösten och vintern 2017/2018