Visning av din lägenhet

När du sagt upp din lägenhet vill vi hitta en ny hyresgäst. De som får ett erbjudande uppmanas att titta på lägenheten först.

Du måste därför vara beredd på att visa lägenheten för intressenter som står i bostadskön och som fått ett erbjudande. Det kan bli flera omgångar med intresserade innan vi hittar en ny hyresgäst. 

Så går det till

  1. Du säger upp din lägenhet.

  2. Lägenheten publiceras på hemsidan i minst åtta dagar.

  3. Därefter skickas erbjudande till 5-8 personer, utifrån köpoäng.

  4. Du visar lägenheten för de personer som har fått ett erbjudande. Kom ihåg att det kan bli flera visningsomgångar med intresserade innan vi hittar en ny hyresgäst. Du måste därför vara beredd på att visa lägenheten vid flera tillfällen.

    Du får ett separat mejl med namn på de personer som fått erbjudande, för att veta vilka personer du ska visa lägenheten för.

  5. Om du själv inte kan eller vill visa lägenheten, kan du höra om en vän eller familjemedlem har möjlighet att visa den åt dig – men kom ihåg att du bör vara tillgänglig under alla visningsomgångar.

Skapad: 2021-01-14

Senast uppdaterad: 2023-05-10 kl: 08:32

Eva-Lisa Svensson
Eva-Lisa Svensson
Skip to content