I händelse av brand

Vi hoppas att det aldrig kommer börja brinna i våra hus - men önskar att du läser detta så att du vet vad du ska göra om det sker.

I händelse av brand

Om det värsta händer och en eldsvåda skulle uppstå är det viktigt att tänka på följande:

 • Stanna kvar i lägenheten om det brinner på annat håll i huset, ytterdörren står normalt emot en brand
 • Gå aldrig ut i ett rökigt trapphus – brandrök är giftig och kan göra dig medvetslös på mycket kort tid
 • Använd aldrig hissen vid brand – branden kan orsaka strömavbrott som gör att hissen fastnar mellan våningarna

Om det brinner i din egen lägenhet:

 • Larma 112 direkt och påkalla uppmärksamhet via fönster eller balkong
 • Ta dig ut så snabbt som möjligt om du inte kan släcka elden själv
 • Stäng dörren till rummet där det brinner och stäng lägenhetsdörren när alla kommit ut – så att röken inte sprids i trapphuset och eldhärden får mer syre
 • Varna grannarna!

De flesta bränder går att förhindra genom att vidta några enkla försiktighetsåtgärder – inte minst viktiga under den mörka årstiden. Följer vi dem är riskerna minimala:

 • Använd brandsäkra och stabila ljusstakar, placerade på säkert avstånd från gardiner och annat brännbart
 • Släck alltid levande ljus när du lämnar rummet
 • Lämna inte barn eller husdjur ensamma med levande ljus
 • Dra ur stickkontakten när du använt kaffekokare, hårtorkar, strykjärn o s v
 • Lämna inte spisen utan övervakning och håll fläktens filter rent – en bortglömd kastrull kan lätt fatta eld, och elden kan spridas vidare i huset genom en igenfettad fläkt
 • Håll trapphuset fritt från brännbara material och sådant som står i vägen vid en eventuell utrymning

Skövdebostäder installerar successivt nätanslutna brandvarnare i hela beståndet. Har du en batteridriven brandvarnare ansvar du själv för dess funktion och bör testa den varje månad samt när du varit bortrest. Batteriet bör bytas en gång om året, och själva brandvarnaren bör förnyas åtminstone vart tionde år.

Källa: Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap

Skapad: 2020-12-03

Senast uppdaterad: 2020-12-03 kl: 22:49

Eva-Lisa Svensson
Eva-Lisa Svensson