I händelse av brand

Eld
Vi hoppas att det aldrig kommer börja brinna i våra hus - men önskar att du läser detta så att du vet vad du ska göra om det sker.

Om det börjar brinna i byggnaden:

 • Larma 112 och påkalla uppmärksamhet via fönster eller balkong
 • Stanna kvar i lägenheten om det brinner på annat håll i huset, ytterdörren står normalt emot en brand
 • Gå aldrig ut i ett rökigt trapphus – brandrök är giftig och kan göra dig medvetslös på mycket kort tid
 • Använd aldrig hissen vid brand – branden kan orsaka strömavbrott som gör att hissen fastnar mellan våningarna

Om det brinner i din egen lägenhet:

 • Om du inte kan släcka elden själv – ta dig ut ur lägenheten och stäng lägenhetsdörren när alla kommit ut (så att röken inte sprids i trapphuset och eldhärden får mer syre)
 • Ta dig ut ur byggnaden så snabbt som möjligt
 • Varna grannarna!
 • Larma 112 och påkalla uppmärksamhet

De flesta bränder går att förhindra genom att vidta några enkla försiktighetsåtgärder – inte minst viktiga under den mörka årstiden. Följer vi dem är riskerna minimala:

 • Använd brandsäkra och stabila ljusstakar, placerade på säkert avstånd från gardiner och annat brännbart
 • Släck alltid levande ljus när du lämnar rummet
 • Lämna inte barn eller husdjur ensamma med levande ljus
 • Dra ur stickkontakten när du använt kaffekokare, hårtorkar, strykjärn och så vidare
 • Lämna inte spisen utan övervakning och håll fläktens filter rent – en bortglömd kastrull kan lätt fatta eld, och elden kan spridas vidare i huset genom en igenfettad fläkt
 • Håll trapphuset fritt från brännbara material och sådant som står i vägen vid en eventuell utrymning

Källa: Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap

Skapad: 2020-12-03

Senast uppdaterad: 2022-11-29 kl: 14:13

Eva-Lisa Svensson
Eva-Lisa Svensson
Skip to content