Renoveringar

Man i bygghjälm står på stege
Minst lika viktigt som att bygga nytt är det att hålla våra drygt 5 500 lägenheter i ett gott skick. Vi har fastigheter som är byggda från mitten av 1800-talet och framåt – och livet i husen innebär många tvättar, spolningar och matlagningstillfällen över tid. Väder och vind sliter också på fasader och tak.

Så arbetar vi med renoveringar

Varje år planerar och genomför vi ett antal större renoveringsprojekt. Det kan vara allt ifrån att byta tak eller hiss till att bygga om ventilationen och byta köksutrustning. Syftet med renoveringarna är välskötta stadsdelar där våra hyresgäster kan bo i hållbara och trygga hem i många år till.

Kundnytta och hållbarhet

När vi bestämmer och planerar våra renoveringsprojekt tar vi hänsyn till många faktorer.

Bland annat tar väger vi in vad hyresgästerna i området själva tycker genom till exempel vår kundenkät. Vi har ambitiösa klimatmål – vilket gör att vi vill spara energi i våra hus men samtidigt inte byta ut saker i onödan. Vi vill också ta ett långsiktigt ansvar för ekonomin när vi renoverar, så att vi kan fortsätta att erbjuda prisvärda hem.

Gata med blommor och vägspärr

Under en elvaårsperiod stamrenoverade vi 2 200 lägenheter byggda mellan femtiotalet och sjuttiotalet. Spånvägen var ett av områdena som fick ett lyft med nytt kök och badrum.

 

Renoveringar på Billingssluttningen

Skövdebostäder storsatsar på Billingssluttningen – och vi har flera olika projekt planerade under åren 2021-2023. Projekten innebär att det bitvis blir stökigt för dig som hyresgäst med arbeten i huset och i lägenheten. Vi återkommer givetvis till dig när det är dags för de olika projekten och du får då mer information om datum och hur vi går till väga.

Arbetena behövs för att hålla fastigheterna i ett gott skick och för att du som hyresgäst ska ha ett bra boende i många år framöver.

Byggprojektledare Amer Zaklan.

Projekt som planeras 2021-2023

Tiderna som anges här är preliminära och kan ändras, till exempel på grund av pandemins utveckling.

Renovering av avloppsrör i källaren – Berör alla hus

Eftersom avloppsrören i källaren börjar bli gamla och slitna behöver vi förstärka dem. Vi ska inte göra något arbete i din lägenhet – men det kommer till exempel att vara oljud från källaren under vissa arbetsmoment. Vi behöver också göra kortare avstängningar av avloppet. Hela renoveringen tar cirka fem veckor per hus.

När? Augusti 2021 – hösten 2023.

Ombyggnad av ventilationen- Berör Stenvägen 5-14, Norra Bergvägen 23 och 25

Vi har tidigare informerat om ett större projekt där vi bygger om ventilationen i lägenheterna. Det ger fördelar som lägre radonvärden, högre inomhuskomfort och minskad klimatpåverkan. Vi byter också utrustningen i köket. Arbetet tar cirka sex arbetsdagar per lägenhet då hantverkare är i bostaden.

Du kommer bli kompenserad med en halv månadshyra för att vi får tillgång till din lägenhet.
En hyreshöjning har förhandlats med Hyresgästföreningen, och hyran kommer att höjas med 70 kr/månad när arbetena är klara. Väljer man att lägga till pluspaketet kommer hyran i stället att höjas med 185 kr/månad.

Byte eller renovering av fönster- Berör alla utom höghusen

Eftersom fönstren i många lägenheter är gamla behöver vi byta ut eller renovera dem. Det ger mindre drag och kyla från fönstren och innebär också minskad klimatpåverkan. Under arbetet behöver hantverkare vara i bostaden. Just nu pågår en bygglovsprövning, så alla detaljer kring projektet är inte spikade än.
Vi gör inget arbete på fönstren i höghusen eftersom de renoverades 2010.

När? Hösten 2021- hösten 2023.

Nya centraler för värme och vatten- Berör alla hus

Det centrala systemet för distribution av värme och varmvatten behöver bytas ut. I samband med detta byter vi även kallvatten och elmatning till husen. Vi kommer inte att vara i din lägenhet – utan arbetena sker i källaren och utanför huset, där vi gör grävarbeten. Projektet påverkar inte dig som hyresgäst i någon större utsträckning, förutom kortare avbrott under tiden vi kopplar om till det nya systemet.

När? September 2021- hösten 2023.

Bild som beskriver underhållsprojekt på Billingssluttningen.

 

Totalrenovering av Fältskären

På Trängen ligger det anrika huset Fältskären byggd 1906. Här låg Skövdes första sjukhus – men sedan Skövdebostäder tog över byggnaden har den använts till studentlägenheter.

På grund av ett större renoveringsbehov har vi tomställt huset och studenthyresgästerna som bodde där har fått andra lägenheter. Vi gör nu ett omfattande arbete tillsammans med Asplunds Bygg med fler där 39 lägenheter görs om. Bostäderna får bland annat nytt kök och badrum. Vi planerar att kunna välkomna de nya studenthyresgästerna hösten 2024. De kommer då att flytta in i nyrenoverade lägenheter, men där vi behållit mycket av den gammaldags charmen med högt i tak och bevarade detaljer.

Gammaldags hus med cyklar och buskar utanför

Fältskären byggt 1906 genomgår nu en stor renovering.

Skapad: 2021-06-11

Senast uppdaterad: 2023-09-21 kl: 16:03

Josefine Ahrling
Josefine Ahrling
Skip to content